londynska wrozka w anglii

Horoskop Chiński

W Chinach uważa się, że rok urodzenia jest czynnikiem determinującym cechy osobiste człowieka, jego fizyczne i umysłowe właściwości oraz stopień sukcesu i szczęścia przez całe jego życie. Chińczycy twierdzą, że każdy człowiek ma w sercu zwierzę przypisane rokowi, w którym się urodził.

W astrologii chińskiej u odstaw horoskopu leży powiązanie Księżyca z okresami dłuższe niż zodiakalne. Okresy te stanowią rok księżycowy /lunarny/. W kulturze Wschodu uważa się, że Księżyc odgrywa większą rolę w życiu człowieka aniżeli Słońce.

Kalendarz chiński opracowano w ten sposób, że składa się on z 12 miesięcy liczących po 29 i pół dnia każdy. Co trzy lata dodawany jest miesiąc przestępny dla wyrównania powstałej luki w stosunku do określonych cykli natury. Każdy rok księżycowy podporządkowany jest określonemu zwierzęciu, od którego pochodzi nazwa. Stara legenda buddyjska głosi, że Budda nadał ludziom cechy zwierząt:

Szczur: 1900; 1912; 1924; 1936; 1948; 1960; 1972; 1984; 1996
Bawół: 1901; 1913; 1925; 1937; 1949; 1961; 1973; 1985; 1997
Tygrys: 1902; 1914; 1926; 1938; 1950; 1962; 1974; 1986; 1998
Kot: 1903; 1915; 1927; 1939; 1951; 1963; 1975; 1987; 1999
Smok: 1904; 1916; 1928; 1940; 1952; 1964; 1976; 1988; 2000
Wąż: 1905; 1917; 1929; 1941; 1953; 1965; 1977; 1989; 2001
Koń: 1906; 1918; 1930; 1942; 1954; 1966; 1978; 1990; 2002
Koza: 1907; 1919; 1931; 1943; 1955; 1967; 1979; 1991; 2003
Małpa: 1908; 1920; 1932; 1944; 1956; 1968; 1980; 1992; 2004
Kogut: 1909; 1921; 1933; 1945; 1957; 1969; 1981; 1993; 2005
Pies: 1910; 1922; 1934; 1946; 1958; 1970; 1982; 1994; 2006
Świnia: 1911; 1923; 1935; 1947; 1959; 1971; 1983; 1995; 2007

  • mapa strony